26219405_1832776046741056_4981640304496235774_n

Reklam rubikskub

loading...

Reklam Rubiks kub

Rubiks kub är en giveaway med många sidor, som bär varumärket eller budskapet på ett lekfullt och bra sätt. Trycks med 4-färgstryck på alla 6 sidorna vilket gör att man kan förmedla många budskap i en produkt.
Kontakta oss för information/ förslag och prisuppgifter.